Tilaus- ja toimitusehdot

Fixmix.fi verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot
1. Yleistä
1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Ergoron OÜ (y-tunnus EE 11645740) tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, jossa asiakkaat voivat hankkia verkkopalvelusta Ergoron OÜj:n tarjoamia tuotteita ja palveluita. Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi asiakkaan Palvelun kautta tekemiin kaikkiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin siltä osin kun yksittäisen tilauksen ja toimituksen yhteydessä ei ole muuta sovittu asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.
1.2 Palvelun kautta tehtävä sopimus syntyy asiakkaan ja Ergoron OÜ:n välille. Sopimuksen osapuolet ilmoitetaan Palvelussa ostoskorin yhteydessä sekä tilausvahvistuksessa. Jäljempänä näissä ehdoissa viitataan termillä ”Palveluntarjoaja” sopimuksen asiakkaan kanssa solmivaan Ergoron OÜn.
1.3 Palvelua käyttävän henkilön (”Asiakas”) tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Muut kuin Palvelua käyttävät kuluttajat ovat yritysasiakkaita, mukaan lukien luonnolliset henkilöt, jotka käyttävät Palvelusta ostettua tuotetta elinkeinotoiminnassa. Yritysasiakkaisiin ei sovelleta näiden sopimusehtojen kohtia 6, 7 eikä kohdan 8.1 ehtoa. Yritysasiakkailla ei ole tilauksen peruutus- ja tuotteiden palautusoikeutta.
2. Henkilötiedot ja niiden käyttö
2.1 Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Ergoron OÜ:n toimesta asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä tietosuojaselosteessa.
3. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus
3.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen sopimus on osapuolia sitova.
3.2 Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä.
3.3 Palvelussa olevien tuotteiden hinnat evät sisältä arvonlisäveron. Jos ostaja ei ole arvonlisäverovelvollinen yritys, hinnoille lisääntyy Viron ALV 20%. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta on Palvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.
3.4 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Manner-Suomen alueella osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.
3.5 Toimitus Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen suoritetaan lähetyksen edellyttämällä kalustolla lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan, jonne jakeluauton on mahdollista päästä. Mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä Palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Palvelussa.
3.6 Toimitukset tapahtuvat arkipäivisin ja toimitusaika-arvio lasketaan arkipäivien perusteella.
3.7. Toimituksiin ei kuulu sisäänkantopalvelua. Toimituksiin ei sisälly pakkausmateriaalien poisvientiä.
3.8 Toimitukset toimitetaan arkipäivisin pääsääntöisesti kello 16:00 mennessä. Toimitus suoritetaan lähetyksen edellyttämällä kalustolla lähimpään mahdolliseen purkupaikkaan, jonne jakeluauton on mahdollista päästä. Toimituksen siirto tästä eteenpäin on Asiakkaan omalla vastuulla. Toimituksiin ei kuulu sisäänkantopalvelua.
3.9. Asiakkaan tulee huolehtia, että sovitulle toimitusajankohdalle on järjestetty toimituksen vastaanotto. Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa tai vastaanottaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee noutajalla tai vastaanottajalla olla valtakirja Asiakkaalta.
3.10. Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot Palveluntarjoajalle yhten (1) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos tuote on vaurioitunut, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä kuljetusliikkeen rahtikirjaan / lähetteeseen.
3.11. Toimitukset, joita ei ole vastaanotettu, palautuvat Palvelun toimituspisteisiin. Tilaus hyvitetään Asiakkaalle tuotteiden palautumisen jälkeen ja hyvityksestä vähennetään aiheutuneet kuljetuskustannukset.
4. Maksutavat
4.1 Asiakas maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä. Maksamisen voi suorittaa Palvelussa kulloinkin käytettävissä olevana verkkomaksuna, yleisimmillä luottokorteilla tai joustavasti verkkokaupan laskulla.
5. Tilauksen peruuttaminen, tuotteiden palautusoikeus
5.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottohetkestä lukien. Ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä pitää tehdä yksiselitteisellä ilmoituksella kirjeellä sähköpostitse fixmix@fixmix.fi.
5.2 Asiakkaan tilauksen mukaan valmistetuilla, muokatuilla tai muutoin räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta.
5.3 Palautusoikeuden edellytyksenä on, että asiakas on pitänyt Palvelun kautta toimitetun tuotteen olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti.
5.4 Palveluille ei myönnetä palautusoikeutta jo suoritetun palvelun osalta tai mikäli palvelu on kokonaan suoritettu.
5.5 Palautuksissa tulee käyttää samaa toimijaa, kuin tilauksen toimituksessa.
5.6 Asiakas vastaa toimitusten palautuskustannuksista. Jos Asiakas palauttaa rahtikokoisen tuotteen, tulee hänen olla ennen palautusta yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun palautuksesta sopimiseksi.
5.7 Asiakas vastaa palautukseen mahdollisesti liittyvistä muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista (esim. tarvittavat pakkausmateriaalit, matkakustannukset).
6. Kaupan peruuttamisen vaikutukset
6.1 Palveluntarjoaja palauttaa peruutetusta tilauksesta kauppahinnan sekä toimituskulut edullisimman vakiotoimitustavan mukaisesti. Toimituskustannus sekä laskutuslisä palautetaan kokonaisuudessaan vain jos Asiakas palauttaa kaikki tilaamansa tuotteet. Lisäkustannuksia siitä, että edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeava toimitustapa on valittu, ei hyvitetä. Maksut palautetaan ilman aiheetonta viivytystä.
6.2 Suoritus palautetaan sillä maksuvälineellä, jota on käytetty alkuperäisessä liiketoimessa. Maksu palautetaan viimeistään 14 päivän kuluttua kun Palveluntarjoaja on saanut tuotteet takaisin.
6.3 Jos palvelun suorittaminen on Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, Palveluntarjoaja suorittaa palautuksen palvelun osalta siltä osin, kun palvelua ei ole vielä toteutettu.
6.4 Mikäli tilaus on maksettu verkkopankkimaksuna, tullaan rahat palauttamaan Asiakkaalle sen jälkeen kun hän on ilmoittanut tilinumeronsa.
7. Tuotteen virhe ja takuu
7.1 Palveluntarjoajalla on lakisääteinen vastuu tavaran virheestä.
7.2 Virhetilanteessa asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse fixmix@fixmix.fi.
7.3 Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkokaupan tilausvahvistus (Asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.
8. Vastuunrajoitus
8.1 Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle – Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole käytettävissä.
8.2. Palveluntarjoaja ei vastaa toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista. Palvelussa ilmoitettavat toimitusajat ovat toimitusaika-arvioita ja palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä kuluista, jotka aiheutuvat mahdollisesta toimitusaika-arvion ylittymisestä.
8.5. Huomioithan myös että kanavien kautta annettu ohjeistus ei vastaa eikä korvaa miltään osin rakennuttajan, suunnittelijan, valvojan tai rakennustyön suorittajan tai tavarantoimittajan vastuita tai velvoitteita. Sähköpostilla tai puhelimitse kirjallisesti tai suullisesti tehtyjen tiedustelujen ja kysymysten perusteella voidaan antaa suuntaa antavia ohjeistuksia ja toimintaohjeita, joiden toteutus on aina varmistettava kohteeseen valittujen ammattilaisten kanssa.
9. Muut ehdot
9.1 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.
9.2 Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
9.3 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan käyttöön.
9.4 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta.
9.5 Asiakas vastaa, että palvelun käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.
9.6 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella Palvelun käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.
9.6 Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Viron lakia. Mikäli Asiakas on yritysasiakas, kaikki tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Viron oikeudessa.